השירותים שלנו:

מגוונים הפונים למספר ענפים בתעשייה

שירותים לחברות ועצמאיים

פתיחת תיק ברשויות המס

שרותי שכר

יצוג מול הרשויות והטיפול בדיווח החודשי

קבלת הלוואות בערבות המדינה

יעוץ -תכנון מס

החזר מס לשכיר

הגשת דוחות אישים לשכירים בעלי תיקי השקעות ונכסי נדל”ן בחו”ל.

הצהרות הון

תוכניות עיסקיות

ניתוח כדאיות השקעה

הלוואת בערבות המדינה

דוחות למדען

עבודות מיוחדות.

שירותי ניהול כספים - Cfo Services

דוח ניתוח ספקים בחובה – למנוע אובדן של מע”מ והוצאות מוכרות לצורכי מס.

דוח תזרים מזומן בפועל ודוח צפי לחודש הבא – להיות תמיד מוכנים. (אשראי, שיקים, העברות, קופה קטנה)

ניתוח גבייה –  בדיקת גבייה מול לקוחות והכנת ניתוח גיול.

הכנת דוחות נסיעה לחו”ל

ביקורת פנים-SOX

ניתוח התהליכים בחברה בהתאם לוועדת גושן

קביעת התהליכים בחברה

ביצוע בקרות וטסטים שנתיים

החזרי מע"מ

בדיקות בנושא של תשלומי מע”מ בחול והחזרתו

החזרי מע”מ לחברות נסיעות ותיירות בהתאם לפסיקה החדשה של בתי המשפט

ניהול כספים מורחב

מעורבות במשא ומתן מול ספקים.

עבודה מול הבנקים בארץ ובחו”ל, מט”ח, חברות אשראי וניכיון אשראי, ניהול קופה קטנה.

הצבת יעדי תקציב חודשיים ועמידה בהם תוך ניתוח חודשי מעמיק כולל דוחות ניהוליים (תזרים, קצב שריפת מזומן, גבייה, ספקים בחובה, שינויים באמות מידה פיננסיות והמלצות לחודש הבא, דוח רווחיות, דוח ניצול תקציב המסביר גם את החריגה)

ניהול כספים אקטיבי +

יעוץ אישי/פיננסי/מיסוי בכל שאלה תוך מעורבות אקטיבית במהלך העסקים היום יומי של החברה

עבודה ישירה מול כלל הספקים | הלקוחות | היועץ המשפטי| ועובדים של החברה – ביצוע תשלומים לכלל הספקים, כולל הזמנות מראש, סגירת חוזים עבודה ישירה מול העו”ד של החברה, ביצוע גבייה מלקוחות וכלל המשא ומתן מסביב לנושאים הללו ברמה חודשית.

ניהול כספים אקטיבי

לקיחת מעורבות פיסית ואקטיבית בכלל ההחלטות של החברה תוך מעורבות מקצועית, בישיבות ובפגישות הרלוונטיות כדי להוביל את העסק לאבן דרך הבא. גיוס הון ו/או פתרונות מימון.

בניית תוכנית שנתית אסטרטגית – ליעדים פיננסים כגון יעד הרווח הנקי, יעד תקציב, יעד מכירות, ימי ספקים ,ימי לקוחות וזאת תוך מעורבות אקטיבית בעמידה בהם בחינה וניתוח הביצועים ברמה החודשית והשנתית